Quickscan

Een goede start: de Quickscan Energiebesparing

Waar begint u met energiebesparing? Onze aanpak is beginnen met een Quickscan Energiebesparing. Bij die scan kijken we naar uw gehele locatie. Volgens een bewezen methodiek lichten we uw bedrijf in korte tijd door. Het resultaat is een lijst met besparende maatregelen die u direct kunt gaan uitvoeren.

Mindset
Bij de Quickscan doet Uw bedrijf actief mee. Daarmee worden niet alleen uw kosten laag gehouden, U vergroot ook het noodzakelijke bewustzijn tot energiebesparing in uw organisatie. Een goed voorbeeld hiervan is de brainstormsessie met de afdelingen Productie en Techniek samen op de tweede dag.

Twee dagen op uw bedrijf
De Quickscan omvat twee dagen op locatie. De eerste dag voor de inventarisatie, de tweede dag voor de brainstormsessie en het detailleren van een plan van aanpak voor energiebesparing. Daarmee zorgt u ervoor dat alleen die projecten geselecteerd worden die daadwerkelijk passen in uw bedrijf.

Vraag hier meer informatie over de Quickscan.